Frågor och svar om psykoterapi

När och varför ska man gå i terapi?
Det kan finnas många olika tillfällen då man behöver prata med en terapeut. Det kan handla om något svårt som händer i ens liv, t.ex en livskris, orostankar som upptar mycket tid, en skilsmässa, svår sjukdom, anhörig som är sjuk, svårigheter i relation, i anknytning till sina barn, oförmåga att behålla nära relationer eller bristande självkänsla, ätstörningar eller ensamhet. Då kan det kännas bra att prata med någon som inte är en nära vän eller familjemedlem. För att gå i terapi behöver du vara motiverad, vara bekväm med att reflektera över dina egna tankar och känslor.

Hur många gånger måste man gå?
Det finns inget i förväg bestämt. Det beror på det du behöver prata om, alltifrån enstaka tillfällen till en gång i veckan i ca 2 år. En del väljer att gå flera gånger i veckan. För dig som kommer som klient via ditt försäkringsbolag eller arbetsgivare kan det vara ett förutbestämt antal gånger som gäller, vanligt är t.ex 10 sessioner.

Vad kostar det?
För dig som heltidsarbetar betalar du full taxa. Om du är under 20 år, sjukskriven eller arbetslös kan du ansöka om reducerad taxa. Kontakta mig för prisförfrågan. Du får faktura i efterhand.

Hur länge är ett tillfälle?
Ett tillfälle/session är 45 min långt.

Vad har du för utbildning?
Jag har grundläggande psykoterapiututbildning med psykodynamisk inriktning (steg 1). Jag har filosofie kandidatexamen i pedagogik och psykologi, är auktoriserad dramapedagog (RAD). Jag är även hypnosterapeut med klinisk hypnos som verktyg. Jag har själv gått i egenterapi om 60 timmar. Studerar på psykoterpeutprogrammet för att bli legitimerad psykoterapeut och blir klar sommaren 2025.

Har du kompetens för parterapi, familjeterapi och NPF?
I nuläget är min kompetens för enskilda samtal med eller utan hypnos, grupper med stresshantering eller lugna grupper med stabiliserande fokus.

Vilket förhållningssätt har du?
Mitt förhållningssätt är att varje människa är unik och har ett eget värde. Jag anser att varje människa har potential att utvecklas och få syn på sig själv. En del behöver hjälp och hjälpen kan se så olika ut. Mitt förhållningssätt handlar främst om att vara ett stöd i din process (och inte servera svar eller enkla lösningar).

Hur går terapin till?
Vi hörs för ett kortare samtal på telefon där du berättar mer om vad du söker hjälp med. Efteråt träffas vi online eller på mottagningen för några orienterande samtal. Du får möjlighet att känna efter om du tror att jag kan vara rätt person för dig att prata med. Vi träffas så ofta du har möjlighet.

Vad ska terapin leda till?
I början av terapin gör vi tillsammans en överenskommelse över vad terapin ska handla om och vad din målsättning är. Ofta handlar det om att klienten vill må, eller fungera bättre med det som tidigare har varit svårt att hantera. Det kan leda till ökat livsutrymme, ökad livskvalité och mindre symtom.

Var är mottagningen?
Psykoterapimottagningen är på Södermalm, Pustegränd 6, vid Hornsgatspuckeln på Södermalm i Stockholm.

Har du tystnadsplikt?
Ja, jag har tystnadsplikt vilket innebär att det du berättar för mig stannar kvar hos mig. Jag har journalföringsplikt och skriver ned kortfattat vad vi har pratat om efter varje tillfälle. Jag har handledning vilket innebär att jag regelbundet får stöd av legitimerad psykoterapeut.

Ingår det olika övningar och hemuppgifter?
I psykodynamisk terapi ingår inte övningar och hemuppgifter som standard. Det betyder förstås inte att det inte förekommer. Jag anpassar verktygen efter klienten och problematiken.

Kan man varva personliga besök med dig och mötas online?
Ja, absolut.

Är det lång väntetid?
Det varierar.

Kan man använda högkostnadskortet?
Jag saknar avtal med landstinget så tyvärr kan du inte använda högkostnadskortet för terapisamtal hos mig.

Kan man få remiss från landstinget?
Nej, jag har inget avtal med landstinget i Stockholm.

Finns det frågor som är för små för att hanteras genom terapi?
Det finns inga specifika regler för vilken typ av frågor som anses vara lagom stora eller små för terapi. Om det är en liten eller avgränsad fråga kan den ändå skapa lidande eller svårigheter som påverkar din vardag. Vid t.ex sömnsvårigheter kan terapin fokuseras på den frågan och kan då avgränsas till ett färre antal sessioner.

Vad är skillnaden på psykoterapi och annan terapi?
Det finns två huvudgrenar inom terapi idag, den ena är med KBT (Kognitiv beteende terapi) inriktning och den andra är terapi med psykodynamisk grund. Förenklat kan en säga att i KBT handlar fokus om att förändra ett beteende eller tankarna. Olika övningar ingår för att träna till ett önskvärt beteende istället. Inom psykoterapin är fokus att ta reda på varför ett beteende har uppstått. Inom de olika huvudgrenarna finns det flera olika specifika terapiinriktningar.

Hur ser det ut där vi kommer att ses? Ligger jag som patient på en soffa som de gör i tv-serier? Sitter terapeuten och antecknar under tiden?
För att komma in till mottagningen behöver du pinkod som du får av mig i förväg. Inne i kliniken finns mindre väntrum med sittplatser. Där finns också toalett. Det finns flera rum för samtal. I rummet som är mitt finns det två fåtöljer med ett litet bord emellan. Att ligga på soffa är ovanligt idag men förekommer till exempel om du går i psykoanalys och träffar din terapeut flera gånger i veckan. De journalanteckningar jag är ålagd att göra skriver jag efter att klienten har gått och under samtalet gör jag några stödanteckningar.

Vad är det för skillnad att gå till en psykolog eller en psykoterapeut?
En psykolog och psykoterapeut har olika utbildningsbakgrund och arbetssätt. En psykolog är grundutbildad i psykoterapi. En psykolog har kunskap om och kan göra psykologiska utredningar för att ta fram en diagnos om t.ex neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD, ASD/Asperger, Språkstörning eller Tourettes samt kan ordinera medicin. En psykoterapeut gör varken utredning om diagnos eller fokuserar specifikt på en diagnos. En psykoterapeut intresserar sig för din levnadshistoria, inre konflikter, dina medvetna och också omedvetna tankar.

Vad ska jag tänka på för att samtal online ska fungera?
De stora fördelarna med att mötas online är att vi kan träffas och du är kvar i din bostad (eller där du befinner dig) och behöver inte resa någonstans. Du kan få hjälp med det du behöver tex oro eller ångest istället för att samla allt inom dig. Du kan berätta precis samma saker till mig som terapeut även om det sker online. En del upplever att det t.om kan kännas lättare så. En stor skillnad är att vi endast ser ansikten på varandra genom skärmen och inte hela kroppsspråket. Det blir också viktigt att tekniken fungerar så den inte “stör” samtalet.

Några tips:
* Att du kan sitta ostört utan att någon lyssnar eller stör dig.
* Att ha bra uppkoppling mot internet på din telefon/surfplatta eller dator.
* Kamera tillgänglig och kan visa med rörlig bild är bra. För mig är det ett krav för terapi oavsett om vi ska arbeta med klinisk hypnos.
* Hörlurar hjälper till för bättre ljudkvalitet.
* Möjlighet att ställa ifrån dig din enhet så du slipper hålla i den under ett samtal.
* Stäng av ljud på aviseringar på din mobiltelefon så du inte blir störd.
* Sätt dig så skönt som möjligt.