Psykoterapi

Bilden visar samtalsrummet på Pustegränd.

Psykoterapi och samtal som fokuserar på att ge dig insikter, andra perspektiv och rätt redskap för din livssiutation.

Psykoterapi handlar om att ge perspektiv på hur du kan hantera en svår livssituation, på livets olika villkor och krav som påverkar ditt sätt att leva. I terapin får du tala om det du själv vill. Du får möjlighet att regelbundet prata om det som skaver, relationer du har eller har haft och dina tidigare upplevelser.

I terapin är målsättningen ett gott liv som ökar ditt välbefinnande. Du får möjlighet till insikt och förståelse för ditt samspel med din omgivning. Du kanske upptäcker samband och mönster i dina handlingar. Du kan få syn på nya vägar för att komma vidare för att hantera dysfunktionella tanke och beteendemönster som kan hindra dig i din vardag. När du får syn på ditt beteende får du också möjlighet att hantera och bearbeta det. Det som blir synligt kan också förändras.

Tillsammans diskuterar vi vilket fokus på behandlingen som kan vara hjälpsamt för dig för att öka din psykiska hälsa och välmående. Vi gör en överenskommelse tillsammans om målet för terapin. Vi bestämmer hur ofta och hur länge vi ska träffas. Några faktorer som påverkar samtalen är t.ex hur öppen du är med det som bekymrar dig, ditt tålamod och förmåga att reflektera under tiden mellan sessionerna.

Etiskt kod för psykoterapeuter, ur Akademikerförbundet SSR 2014

Grunden för psykoterapeuters profession. Här presenteras ett utdrag.

  • Psykoterapi ska grundas på vetenskap och beprövad klinisk erfarenhet.
  • Grundläggande värden i arbetet är psykisk hälsa med konstruktiva och tillitsfulla sociala relationer.
  • Det psykoterapeutiska arbetet ska bidra till ett värdigt liv, autonomi och välbefinnande.

Psykoterapeuten ska i sitt arbete och i sin livsföring i övrigt respektera varje människas lika och höga värde.

Allmänna villkor

Samtalen är 45 min/gång och en gång per vecka om inte annat är överenskommet. Uppehåll för semester och helgdagar.

För dig som heltidsarbetar betalar du full taxa. Om du är sjukskriven, under 20 år eller arbetslös kan du ansöka om reducerad taxa. Kontakta mig för prisförfrågan.

Du betalar för samtalen via en månadsfaktura som kommer via e-post. Faktura till din arbetsgivare går också bra. Det går bra att swisha.

Vid förhinder ska avbokning av tid göras senast 24 timmar innan bokad tid men på närmaste vardag. I annat fall utgår full debitering.  Avbokning ska ske genom e-post, SMS eller telefonsamtal. Uppge ditt namn, telefonnummer och den bokade tiden du vill avboka.

För all terapi får terapeuten handledning av legitimerad psykoterapeut. Terapeuten har journalplikt.

Terapin omfattas av sekretess och tystnadsplikt och går under Socialstyrelsens riktlinjer för kliniskt arbete.