Om klinisk hypnos

I hypnos får du en djupare kontakt med ditt inre liv och en kommunikation med ditt omedvetna. Det leder till att du lär känna nya delar av dig själv. Där skapas ett lugn som gör att både kroppen och psyket påverkas positivt. Under hypnosen har du kontroll och är hela tiden medveten om vad som händer. Hypnos kan användas för stora och små problem i vardagen. I begränsat antal sessioner går det att fokusera på ett visst symptom, t.ex stress och möjliggöra lindring av stressen. I en längre terapi kan hypnos användas som verktyg för att få tillgång till delar hos dig som kanske är inkapslade eller avstängda. I hypnosen får du redskap att jobba med tankar, känslor och minnen kopplade till dina tidigare erfarenheter. Efteråt kommer du att minnas allt du berättat under hypnosen. Hypnos är hälsobefrämjande och utan negativa biverkningar.

I vardagen finns tillfällen då du blir helt absorberad av något du gör så att tid och rum nästan försvinner, t.ex att titta in i en brasa, läsa en bok, spela piano eller att köra bil. Det läget påminner om hypnosen där du samtidigt kan vara på ”två platser” med ditt medvetande. Milton Erickson som är grundaren till klinisk hypnos kallar det för ett förändrat medvetandetillstånd.

  • All hypnos sker genom dialog med dig för att du ska få tillgång till dina minnen, känslor och för att finna resurser, förstå och finna nya alternativ.
  • Ingen kan hamna i ett tillstånd hen inte själv vill vara i.
  • De flesta upplever hypnos med en känsla av välbefinnande, avslappning och kontroll.
  • Hypnosen ger tillgång till resurser och möjligheter som en inte använder vanligtvis i vardagen.
  • En blir ofta lugn och aktiv och på bättre humör efter att ha varit i djup hypnos.
  • En del lär sig hypnos fort, för andra behövs mer tid. Det spelar ingen roll för resultatet.
  • I psykoterapi kan hypnos användas för att underlätta processen.
  • Du kommer att lära dig att utöva självhypnos och blir delaktig i hur du själv kan påverka din kropp, att hitta dina egna resurser och förmågor. Ju mer du övar desto bättre blir du.