Om mig

Jag hjälper människor att må bra på insidan, med psykoterapi för dig som behöver hantera eller förstå något i ditt liv som inte känns bra. Vi blir alla påverkade av svåra livssituationer som både kan kännas som att vi sitter fast men som också kan leda till utveckling. Om du känner dig stressad, nedstämd, eller kämpar med känslomässiga eller mentala svårigheter, behöver du inte kämpa ensam. Att anlita mig kan vara det bästa steget du tar för att ta hand om din mentala hälsa och skapa positiva förändringar i ditt liv.

Det personliga mötet är viktigt och jag är mån om att skapa ett tryggt rum där känslor och tankar får utrymme. Här kan vi tillsammans utforska hur dina livsfrågor och problem hänger ihop med vad du varit med om och dina relationer i livet.

Några av mina personliga egenskaper är att jag är lugn, bra på att lyssna och har en positiv grundstämning. Som terapeut är jag aktiv och engagerad.

Genom att träffa mig får du en trygg och konfidentiell miljö att prata om dina bekymmer och upplevelser. Jag lyssnar omsorgsfullt och stödjer dig genom att erbjuda dig verktyg och tekniker för att hantera dina utmaningar på ett hälsosamt sätt. Jag kan hjälpa dig att identifera negativa tankemönster eller beteenden som kan vara hindrande för din välmående och tillsammans arbetar vi mot att bygga upp mer positiva och konstruktiva tankesätt och beteenden.

Vi utforskar djupare orsaker till dina problem och vad som ligger bakom dina känslor. Genom att göra detta kan du få en bättre förståelse för dig själv och dina reaktioner på olika situationer. Detta kan hjälpa dig att utveckla mer effektiva sätt att hantera utmaningar och uppnå en bättre balans i ditt liv. I arbetet kan du bygga upp en starkare självkänsla och självförtroende. Det kan hjälpa dig att lära dig att respektera dig själv på ett djupare sätt, växa personligt och övervinna eventuella hinder som håller dig tillbaka.

Exempel på problematik jag har erfarenhet av är bla stresshantering, låg självkänsla, ångest och oro, social ångest, livskriser, oönskad barnlöshet, talångest, utmattning, medberoende, relationsproblematik och att svårigheter kring att uttrycka sina känslor.

Jag erbjuder psykoterapi med psykodynamisk inriktning (PDT) och har en grundläggande psykoteraputbildning (steg 1) och har arbetat med psykoterapi sedan 2017. I grunden har jag fil. kand både inom psykologi och pedagogik och är även auktoriserad dramapedagog. Har utbildning som hypnosterapeut med behörighet för klinisk hypnos. Jag studerar på högskolan SAPU för att bli legitimerad psykoterapeut (termin 4 av 6).

Sedan 2016 har jag haft Lugna grupper i mental avslappning och stresshantering.

Erbjuder även workshops inom t.ex Hållbar återhämtning för medarbetare hos företag eller organisationer.

Vill du läsa mer om min yrkesbakgrund och kompetenser så finns jag på Linked In. https://www.linkedin.com/in/viktoria-carls%C3%A9n-556481253/Viktoria Carlsén | Lin